۱ ارسال اثر و قرعه کشی — هنر پویه

ارسال اثر و قرعه کشی

تصویر اثر خود،فرزند ویا دانش آموزتان را مطابق با تصاویر کتاب “کارگاه هنر کودک”  و شرایط خواسته شده ی زیر به آدرس تلگرامی

Honarpooye_admin@

 مربوط به شماره تلگرامی

 09356669440

وارد کنید در قرعه کشی شرکت کرده و جایزه بگیرید.

شرایط ارسال اثر به تر تیب :

1- تصویر پدیدآورنده اثر در حالیکه اثر خود را در دست دارد،

2- توضیح در مورد نحوه ایجاد اثر و ابزار مورد استفاده،

3- نام و نام خانوادگی پدید آورنده اثر،

4- سن پدید آورنده اثر،

5- آدرس پستی،

6- شماره تلفن،

7- آدرس ایمیل معتبر.