۱ آرشیو فیلم و عکس — هنر پویه

آرشیو فیلم و عکس

آرشیو-فیلم-عکس-نقاشی-کودک

آرشیو-فیلم-عکس-نقاشی-کودک

آرشیو-فیلم-عکس-نقاشی-کودک

آرشیو-فیلم-عکس-نقاشی-کودک

آرشیو-فیلم-عکس-نقاشی-کودک

آرشیو-فیلم-عکس-نقاشی-کودک

آرشیو-فیلم-عکس-نقاشی-کودک

آرشیو-فیلم-عکس-نقاشی-کودک

آرشیو-فیلم-عکس-نقاشی-کودک

آرشیو-فیلم-عکس-نقاشی-کودک

برای دادن آموزش نقاشی به بچه ها همانطور که همیشه گفته شده که بهترین آموزگار طبیعت است پس در صورت امکان بچه ها را به باغ وحش ببرید چون یک نیاز ضروری برای بچه هاست تا درک بهتری از دنیا داشته باشند و همینطور با مراجعه به تصاویر و فیلم های واقعی اطلاعات آنها را کاملتر کنید و بعد به آنها موضوع بدهید مثلاخرگوش. در این صورت بچه ها بر اساس یافته های خودشون نقاشی میکشند و نیازی به تصاویر و آموزشهای پله پله ندارند واین آموزش شما را اصیل و هدفمند میکند چون به بچه ها فرصت تفکر دادید و اجازه دادید اندیشه خودش را به تصویر درآورد و این کلاس هنر و آموزش شما را ارزشمند میکند.

و به همین نحو میتوانید دانش کودک را در مورد برگها، درختان، اشیا و … گسترش بدهید سعی کنید تصاویر با کیفیت و کامل باشند.

در “قسمت دوم آموزش مربی هنر 11” توضیحات بیشتری در این زمینه آورده شده